inqilabi

inqilabi
sif.
1. İnqilaba aid olan, inqilab mahiyyəti daşıyan, inqilab ruhlu. İnqilabi bayram. İnqilabi himn. İnqilabi mahnılar. – «Molla Nəsrəddin» inqilabi demokratizmin ifadəçisi və mərkəzi idi. M. İ.. Texnoloji institutda çoxdan bəri inqilabi əhval-ruhiyyə kök salmağa başlamışdı. M. Hüs..
2. İnqilab ideyalarını ifadə edən; inqilabçı. İnqilabi sinif. İnqilabi xadim. İnqilabi ordu. İnqilabi qüvvələr. // İnqilabı həyata keçirməyə doğru yönəldilmiş, inqilab yaratmaq məqsədini daşıyan. İnqilabi mübarizə. İnqilabi çıxış. İnqilabi çevriliş. – İnqilabi hərəkatın getdikcə güclənməsi çar mütləqiyyətini qorxutmuşdu. A. Ş.. // İnqilab nəticəsində meydana gəlmiş, inqilabın yaratmış olduğu. Fəhlə sinfinin inqilabi diktaturası. İnqilabi qanunlar. İnqilabi təşkilatlar. İnqilabi hökumət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • inqilabi — ə. 1) inqilaba aid olan, inqilabla əlaqədar olan; 2) inqilabçı, inqilab tərəfdarı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Qaumi Inqilabi Party — ( ur. قومی الانقلابی پارٹی, National Revolutionary Party ) was a political party in Pakistan. It was founded in 1987 through the merger of different leftwing and bourgeois nationalist groups. However, the party was disbanded the following year.… …   Wikipedia

  • inqilabiləşdirmək — f. İnqilabi ruhda hazırlamaq, inqilabi hərəkata çevirmək, inqilabi xarakter vermək, inqilabi ideyaları yaymaq, inqilabi ruhda tərbiyələndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kommuna — <fr.> 1. Əmək və mülk ümumiliyi əsasında birlikdə işləmək və yaşamaq üçün birləşmiş kollektiv. Əmək kommunası. Xalq kommunalarında yaradılmış uşaq bağçaları və körpə evləri qadınların işdə və təhsildə geniş fəaliyyət göstərmələrinə imkan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fevral — <lat.> Təqvim ilinin ikinci ayı. Fevral inqilabı – Rusiyada: 1917 ci ilin fevralında başlayan ikinci burjua demokratik inqilabı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabçı — 1. is. İnqilab hərəkatı iştirakçısı, inqilab xadimi. 2. İnqilabi ideyalar daşıyan, inqilabi ruhda olan. Arazla bir gündə həbsxanadan 80 ə yaxın inqilabçı fəhlə azad edilmişdi. A. Ş.. Altı aydan artıq idi ki, Puan Qay Kanton inqilabçı ordusunda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabçılıq — is. İnqilabi ruhda olma, inqilabi hərəkatda iştirak etmə; inqilabçının fəaliyyəti, işi, peşəsi. Fəhlə sinfinin inqilabçılığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabiləşdirilmək — məch. İnqilabi ruhda dəyişdirilmək, inqilabi mahiyyət verilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsviyəçilik — is. tar. 1908 1912 ci illərdə RSDFP də proletariatın qeyri leqal inqilabi partiyasını təsviyə (ləğv) etməyə və inqilabi mübarizənin zəruriliyini inkar etməyə çalışan irticaçı menşevik cərəyanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yakobin — <xüs. addan> tar. XVIII əsrin axırında Fransa burjua inqilabı zamanı «Yakobin klubu» deyilən siyasi təşkilatın üzvü olan inqilabçı demokrat. ◊ Yakobin klubu – XVIII əsrin axırında Fransa burjua inqilabı dövrü siyasi təşkilatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”